נעים מאד להכיר!

תודה על התעניינותכם/ן בהצטרפות לרשת העולמית של בתי הספר התאומים של יחידת השותפויות, הסוכנות היהודית לישראל.
השאלון נועד לתת לנו ולבית הספר התאום בתפוצות סקירה של מוסדכם/ן ותכניותיו ושל שיקוליכם בהצטרפות לתכנית.
נשמח מאוד אם תוכלו למלא את השאלון בפירוט המירבי.


ניתן לבחור יותר מערך אחד

אני מעוניינ.ת לקבל מידע אודות תכניות ופרוייקטים נוספים של הסוכנות היהודית וחברות הבנות שלה. תוכלו לקרוא  עוד במדיניות הפרטיות באתר.