שאלון ללווה הפונה בבקשה לקבלת הלוואה מהקרן

| חזרה אל טופס שמור קודם
המשך/י מאוחר יותר.

על מנת לאפשר את שיחזור הטופס והנתונים שמולאו עד כה, יש להכניס כתובת דוא"ל וסיסמא.

              

Edit section title

          יש להחתים את היזם ואת בן/ בת זוגו (אם יש) על טופס  "ויתור סודיות בנקאית ". את הטופס ניתן להוריד כאן

1.2 תחום עיסוק
1.4 סטטוס העסק
1.5.1 יש למלא במידה והעסק בבעלות פרטית (ניתן להוסיף עמודות ככל הנדרש):


1.5.2  יש למלא במידה ובעלי המניות בעסק הינם תאגידים:
1.5.3.  פרט לגבי חברות קשורות (חברות אם, בנות ואחיות)-  ניתן להוסיף שדות ככל הנדרש. 


פרטי בקשת ההלוואה


* ביטחונות אפשריים לעוסק מורשה וחברה בע"מ

1. החתמת ערבים

2. שיעבוד ציוד או רכב

3. פיקדון כספיפרטי הבקשההעלאת קבצים